Skip to content
Home » Naujienos » Projektuojant didesnį 1–2 butų namą – teks įrengti kelias vietas automobiliams

Projektuojant didesnį 1–2 butų namą – teks įrengti kelias vietas automobiliams

  Naujiena

  2015 sausio 1 d. įsigaliojo nauja aplinkos ministro K. Trečioko patikslinto statybos techninio reglamento „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ redakcija STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“. Naujame reglamente yra nustatytas minimalus automobilių parkavimo vietų skaičius prie įvairių statinių, tarp jų – vieno ir dviejų butų gyvenamųjų pastatų žemės sklypo ribose.

  Iki šiol buvo susiduriama su atvejais, kai nesąžiningi nedidelių namų (vieno ar dviejų butų) statytojai, šiam namui skirtame sklype namą paversdavo tiesiog daugiabučiu ir nespręsdavo problemos kur bus parkuojami name gyvenčių piliečių automobiliai. Todėl jais dažnai būdavo užstatomos gatvės bei privažiavimai prie namų, po darbo grįžę gyventojai automobilius turėdavo palikti tiesiog gatvėje.

  odėl naujai įsigaliojęs reglamentas numato, kad namams, kurie yra vieno ir dviejų butų, privalomas automobilių stovėjimo vietų skaičius priklauso nuo to namo naudingo ploto.

  Projektuojant mažą (iki 70 kv. m naudingo ploto) vieno buto namą, pakanka numatyti vieną vietą automobiliui statyti. Jei namo plotas yra didesnis, nuo 70 kv. m iki 140 kv. m, reikės dviejų vietų. O pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 kv. m, dviejų vietų jau neužteks – reikės papildomai suprojektuoti po 1 vietą kiekvienai iki 35 kv. m viršijančiai šį plotą daliai. Vadinasi, jei namo naudingasis plotas būtų iki 175 kv. m, reikėtų trijų vietų automobiliams, iki 210 kv. m – keturių, iki 245 kv. m – penkių.

  Tokie patys reikalavimai taikomi ir didesnio kaip 70 kv. m ploto dviejų butų namui. Tačiau dviejų butų namui ir iki 70 kv. m naudingojo ploto būtų privaloma įrengti dvi automobilių stovėjimo vietas.

  Be to, reglamentas numato, kad savivaldybių tarybos savo sprendimais atskiroms miestų ar miestelių dalims (kvartalams, gatvėms, zonoms ar kita) gali nustatyti didesnį privalomą automobilių stovėjimo vietų skaičių, jei tai neprieštarauja galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

  Nurodyti normatyvai privalomi ir statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto, statinių ar jų dalių paskirties keitimo atvejais. Tačiau šiais atvejais privalomos automobilių saugojimo ir stovėjimo vietos gali būti įrengiamos ir už statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribų. Tokiais atvejais labai puikiai pritaikomi kelio užtvarai tokioms parkavimo vietoms įrengti.

  Šiuo reglamentavimu yra siekiama sustabdyti nekilnojamojo turto plėtotojai užmačias 1–2 butų namų projektuose iš anksto suplanuotus neleistinus daugiabučius pastatyti tose teritorijose, kuriose pagal planavimo dokumentų sprendinius tokių pastatų statyba būtų negalima, nes neįrengtos automobilių parkavimo vietos, šlagbaumai ir kita infrastruktūra.

  Taigi namo, kurio projektavimo darbų rangos sutartis pasirašyta jau įsigaliojus minėtam reglamentui, projekte turi būti numatytas pagal namo naudingąjį plotą apskaičiuotas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius.

  Šalktinis: VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA